fbpx

Gepersonaliseerde affirmaties


Het gebruik van affirmaties is een ongekend krachtige tool en een liefdevolle manier, zowel om je huidige situatie te omarmen als om deze in handen te nemen en te transformeren en vorm te geven zoals jij dat wilt.

Wat zijn affirmaties?

Ons onderbewustzijn wordt gedurende ons hele leven geprogrammeerd door alles wat we waarnemen in onze omgeving. Een definitie van affirmatie is:

 

De bewering dat iets bestaat of waar is.

 

Zo komt er in ons dagelijks leven van alles op ons af. ¨Deze tandpasta is de beste¨, ¨Schiet eens op, wat ben je langzaam!¨, ¨Bert ruimt altijd zijn spullen op¨, ¨Je moet echt eens naar Italië op vakantie¨… Dit zijn allemaal affirmaties die, nadat ze door ons bewustzijn zijn waargenomen, zo ons onderbewustzijn inzakken.

Door het herhalen van een affirmatie wordt deze bekrachtigd en ga je het uiteindelijk als waar aannemen. Daarom kunnen we ons er maar beter van verzekeren dat de affirmaties die we horen of binnenin onszelf herhalen, positief zijn.

De voordelen

Wat zijn voordelen van affirmaties? Wat levert het op?

  • Je verkrijgt meer duidelijkheid over wat je wilt en hoe je het wilt.

  • Door herhaling en focus wordt de affirmatie deel van je nieuwe realiteit en gaat je leven en je omgeving zich hiernaar vormen.

  • Het werkt bekrachtigend, omdat je aan den lijve zult ondervinden dat je je eigen realiteit kunt kiezen en creëren.

  • Je wordt je meer bewust van je gedachten en leert positiever te denken.

  • Doordat je gefocust bent op het mooie en positieve van het leven, zal je de bijzondere en magische momenten makkelijker herkennen waardoor je een groter gevoel van geluk zult creëren.

  • Jouw extra dosis geluk, energie en gezondheid zal ook doorsijpelen naar je omgeving waardoor je een positieve invloed zal hebben op de mensen om je heen.

 
 

Ik raad aan om affirmaties toe te passen in fases van persoonlijke groei. Vaak is het fijn en/of aan te raden om hier wat hulp en begeleiding bij te krijgen. Om de affirmaties echt goed je onderbewustzijn in te laten zakken en dus zo effectief mogelijk hun werk te laten doen, is het belangrijk om de affirmaties zo persoonlijk mogelijk te maken en ze geheel af te stemmen op jou als individu en je huidige situatie.

Wat bied ik aan?

Vanuit De-Diepte-In bied ik een begeleid proces aan met volledig gepersonaliseerde affirmaties, een afstemming op jouw eigen energie en drie coachingsgesprekken over een periode van 28 dagen + een voorbereidingsfase van maximaal 2 weken. Dit proces is volledig op afstand waardoor niemand zich hoeft te verplaatsen.

Hoe mooi is dat, een hoog-sensitief en goed opgeleide therapeute die onvoorwaardelijk naar je luistert, met je meedenkt, je proces monitort én afstemt op je energie? Alles wordt voor, en/of met je gedaan.

Zo gaat het in zijn werk:

 

Stap 1:

De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier.

Stap 2:

Het geld wordt overgemaakt waarna een datum en tijdstip wordt gepland voor het eerste coachingsgesprek via Skype.

Stap 3:

Nog vóórdat het coachingsgesprek plaatsvindt, stem ik af op jouw energie waarin gekeken wordt naar wat nodig is om stappen vooruit te zetten en je doelen te bereiken. Ik schrijf mijn bevindingen op en stuur deze per mail naar je toe.

Stap 4:

In het eerste coachingsgesprek bespreken we de afstemming op jouw energie, en gaan we het begin leggen voor het formuleren van jouw affirmaties. Wanneer er een lijst met affirmaties is ontstaan, maak ik een mooie audio voor je met ontspannende muziek op de achtergrond. Deze audio stuur ik naar je op en vanaf dat moment gaan de 28 dagen in, waarop je dagelijks naar de affirmaties zult luisteren en eventueel nog aanvullende activiteiten zult volbrengen die je zullen helpen de affirmaties extra grondig te integreren.

Stap 5:

Na 14 dagen vindt het tweede coachingsgesprek plaats, waarin we zullen bespreken hoe het proces tot dan toe verloopt en hoe je verder kunt.

Stap 6:

Aan het einde van de 28 dagen zal er nog een laatste coachingsgesprek plaatsvinden via Skype om te evalueren, terug te kijken en ook om samen vooruit te kijken.

En ja, natuurlijk kan dit proces ook doorlopen worden met kinderen van alle leeftijden. Dit vereist de aanwezigheid en inzet van minstens één van de ouders / verzorg(st)ers, maar liefst beide en eventueel de aanwezigheid van het kind, afhankelijk van leeftijd en eigen behoefte aan participatie. Wel is het altijd belangrijk om toestemming en medewerking aan het kind te vragen, ongeacht de leeftijd. Als het kind om wat voor reden dan ook niet mee wil werken, dan heeft het weinig zin om met haar of hem aan het werk te gaan. Wel zouden we dan eerst een Luisterkind afstemming kunnen doen om er achter te komen wat nodig is om wel een proces tot stand te krijgen.

Download jouw GRATIS e-boek:

Grote Sprongen Vooruit Met Gepersonaliseerde Affirmaties