fbpx

Kan je Luisterkind wetenschappelijk verklaren?

Miriam,

Ik ben een left-brainer. Kun je Luisterkind ook op een meer logische of wetenschappelijke manier verklaren?

Mark.

Beste Mark,

Bedankt voor je vraag. Ik zal mijn best doen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Allereerst wil ik de stelling onderbouwen dat wij allemaal puur uit energie bestaan. Soms is deze energie dichter, zodat we harde, tastbare objecten krijgen, andere energie minder dicht zoals water, licht en geluid, radiogolven, het signaal van je mobieltje of de aura.

Vandaag de dag hebben de Quantum fysica veel goed werk gedaan om de wetenschap een ´nieuwe´ weg in te laten slaan, namelijk een weg dat de oudste vraag op Aarde tracht te beantwoorden: Wat zijn we?

Maar zo nieuw is deze wetenschap niet. Socrates zei al dat energie, of de ziel, gescheiden is van materie en dat het universum uit energie is opgebouwd – pure energie dat al bestond lang voordat mens en materie ontstond.

En lang voor Socrates waren er onder andere al de Rishis uit het oude India die energie onderzochten, zij wisten dat alles uit energie bestaat en dat ze hier ook mee konden werken. Verhaal gaat dat Jezus Christus himself jaren gereisd heeft en op zijn reizen de Rishis in de Himalayas bezocht, alwaar hij veel van zijn wijsheid geleerd heeft alsmede zaken als helen met de handen en het lopen over water.

Echter, aan het eind van de 17e eeuw was daar Newton en zijn Newtoniaanse theorie dat luidde: Er is alleen materie is en niks anders. Dit werd de hoeksteen van onze maatschappij en, hoewel de moderne wetenschap eigenlijk al een stuk verder is en al volop in het quantum-tijdperk verkeert, zijn er nog altijd delen van de maatschappij die deze stap nog niet gemaakt hebben. Denk aan de medische wereld en, met een dikke vette HELAAS, het educatief systeem voor onze kinderen.

Vandaar dat er nog altijd mensen sceptisch zijn over Luisterkind. Niet hun schuld, dit is puur wat zij op school en van hun ouders geleerd hebben, wat diep in hun onderbewuste gezakt is. En we weten dat wat er eenmaal in het onderbewuste verankerd zit, hier slechts met moeite weer uit te vissen valt.

De hedendaagse wetenschap is het er over eens dat als je dieper en dieper een atoom in duikt, je daar geen harde kern zult vinden maar ruimte, energie. Quantum fysica zegt dat een atoom niks anders is dan een onzichtbaar krachtveld, een soort van mini-tornado of, volgens de wetenschapper Nassim Haremein, een mini-zwart gat! (Zeker aan te raden deze bijzonder intelligente man eens te checken op youtube.).

Zodoende kunnen we stellen dat we allemaal energie zijn, zo ook alles wat ons omringt.

Het volgende punt is dat we allemaal eigenlijk het zelfde zijn. De wetenschap is er nu over uit dat, net als ik ook in mijn youtube video over Luisterkind vertel, wij genetisch gezien, 99,9% identiek zijn!

Psychiater en psychoanaliticus Carl Yung sprak, behalve over het bewustzijn en het onderbewustzijn, ook over een collectief onderbewustzijn. Dit is een onderbewustzijnslaag waarin we allemaal verbonden zijn. The ¨raw material¨ van de menselijke psyche (wat ook energie is), waar de informatie opgeslagen ligt over waar we allen vandaan komen, zo ook onze instincten.

Als we de drie vorige punten bij elkaar optellen:

  1. We zijn allemaal energie

  2. We zijn genetisch vrijwel identiek

  3. We hebben een onderbewuste laag als collectief gemeengoed, of terwijl: Het menselijk ras heeft een gedeeld onderbewustzijn,

dan kom ik tot de conclusie dat er een verbintenis is tussen elk mens. (Om praktische redenen houd ik hier dieren, planten, mineralen, buitenaardse wezens en planeten even buiten deze discussie) en dat we deze verbintenis kunnen betreden via het collectieve onderbewustzijn.

We gaan nog even terug naar Carl Jung die het had over het bewustzijn, onderbewustzijn en collectief onderbewustzijn. Of Freud die het had over het id, überich en es. Of, weer terug naar de Indiase Rishis heel ver vóór Jung en Freud die zich ervan bewust waren dat er een ¨outer self¨ of Ego bestaat en een ¨inner self¨ of Ziel.

Definitie van Ego volgens het boek Ayurveda and the Mind van dr. David Frawley:

¨Het ego is de gewaarwording van een afzonderlijk zelf waardoor we het gevoel hebben een beperkte persoon te zijn, geïdentificeerd met een specifiek lichaam in tijd en ruimte. Ego verbindt ons met het fysieke lichaam en stelt ons in staat om zijn functies te vervullen alsof ze van ons zijn. Het geeft een gevoel van zelf in de wereld, zodat we binnen onze werkelijkheid kunnen handelen.¨

Definitie van Ziel, uit het zelfde, hierboven genoemde boek:

¨Weerspiegeld in de ziel, ontdekken we onze hogere identiteit, een bewuste waarnemer die elk lichaam, beeld of identiteit overstijgt. Het innerlijke zelf is een zuivere subjectiviteit, het zuivere ‘ik ben’ of ‘ik ben dat wat ik ben’, in tegenstelling tot het ‘ik ben dit’ of ‘dit is van mij’, het zelfbeeld dat het ego vormt. Het innerlijke zelf is tevreden over zijn eigenwaarde en vindt vrede in zijn eigen identiteit.¨

Het feit dat we via meditatie van het Ego in de Ziel terecht komen, of misschien beter gezegd: van de gewaarwording afgescheiden te zijn van alles om je heen naar het gevoel verbonden te zijn met alles om je heen, is bij de Oosterse culturen al lang bekend.

In Luisterkind leren we geen bepaalde meditatie. Een ieder mag de technieken toepassen die voor hem of haar fijn voelen, maar in principe heeft Luisterkind de mentaliteit van ¨hup, gewoon doen, geen gedoe, er is niks extras voor nodig.¨ Ik vind deze ongecompliceerdheid persoonlijk heerlijk en lekker aards, hoewel ik niet kan ontkennen dat ik, wanneer ik een Luisterkind afstemming schrijf, wel degelijk in een meditatieve staat terecht kom.

Nu, onder andere dankzij de steeds meer gedetailleerde hersenscan, kan de sceptische westerling zich eindelijk berusten in de het feit dat meditatie onder andere de empathie verhoogt, wat we in Luisterkind natuurlijk hard nodig hebben, zo ook het electro magnetisch veld dat ons hart uitstraalt.

Een onderzoeksinstituut dat ik een ieder kan aanraden te volgen is the Heartmath Institute. Hier hebben hoog opgeleide wetenschappers hun handen inéén geslagen om onderzoek te doen naar het energetisch veld dat vooral het hart centrum van ieder mens uitstraalt en ook hoe deze energetische velden met elkaar verbinden en elkaar beïnvloeden. Voor een duidelijke uitleg, kijk dit filmpje:

Ik verklaar Luisterkind, vanuit mijn persoonlijke perspectief als volgt:

Door het opwekken van een meditatieve staat, laat ik mijn Ego even rusten waardoor ik in staat ben om mij verbonden te voelen met alles. In diezelfde meditatieve staat verhoog ik mijn empatisch vermogen. Als ik dan mijn aandacht richt op één bepaald object of persoon – in Luisterkind gaat dit via een foto – kan er een intense verbinding tot stand komen. Deze verbinding is wederzijds omdat we in de Energie allemaal verbonden zijn via hetgeen dat Carl Jung het collectief onbewuste noemt, of in the Heart Math Institute noemen ze dit The Energetic Field Environment en door het feit dat we allemaal één zijn; verschillende stukjes van de zelfde puzzel.

De informatie die dit collectie onbewuste bevat, is los van ego, los van het Zelf, los van de dingen die we aangeleerd hebben gekregen of terwijl: Puur, Wijs, Onbevooroordeeld en Ongeconditioneerd. Dit zijn de boodschappen dus ook die ik van de mensen op wie ik me concentreer, op mag schrijven.

Omdat ik begrijp dat het soms fijn is om dingen vanuit een aardse, tastbare manier te verklaren, heb ik mijn best gedaan om dit, in dit artikel, te doen. Ik ben me ervan bewust dat deze text uiteindelijk niet puur wetenschappelijk is geworden maar ook psychologisch en filosofisch. Sommige dingen kunnen we (nog) niet verklaren en ik zelf vind dit ook een geruststellende gedachte. Wat zou het leven zijn zonder mysterie? Dit houdt, in mijn mening, het leven verrassend en fascinerend wat mij inspireert om een open houding te behouden en altijd manieren te zoeken om een stapje verder te gaan.

Heeft dit artikel ervoor gezorgd dat je Luisterkind beter begrijpt of heeft het je geholpen om het van een andere invalshoek te bekijken? Of ben je nu juist meer in de war? Laat het me weten en laat hieronder je reactie achter!

Heb je ook een brandende vraag? Voel je dan vrij hem te stellen!

[wpforms id=”112″]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *