fbpx

Luisterkind voor mensen met een beperking

Luisterkind kind volwassenen jongeren baby beperking miriam herweyer

Ouders mogen voor hun kinderen een Luisterkind afstemming aanvragen tot 10 jaar. Daarna moet het kind hier toestemming voor geven. In principe is dit niet anders bij kinderen en volwassenen met een beperking, tenzij deze beperking ervoor zorgt dat het kind niet in staat is om nadrukkelijk toestemming te geven. In alle gevallen, praat er toch over met hem/haar. Vertel dat je een Luisterkind afstemming aanvraagt omdat je op zoek bent naar een andere manier om met haar/hem te kunnen communiceren, om hem/haar beter te begrijpen en dingen te kunnen doen of laten waardoor jullie je allemaal beter en rustiger kunnen voelen.

Eén van de grootste uitdagingen van het leven is het inleven in- en begrijpen van anderen. Hoe meer we van elkaar verschillen, hoe lastiger het is om de ander te begrijpen: Het is (in de meeste gevallen) makkelijker om je buurvrouw te begrijpen dan iemand die in China woont en het is ook makkelijker om iemand te begrijpen die in een vergelijkbare leeftijd of leefsituatie zit dan iemand die dat niet zit.

Wanneer gesproken taal en logische beredeneringen geen hulp kunnen bieden bij de communicatie met de ander, mogen we heel, heel creatief worden en buiten de structuren van de maatschappij treden. Dit is een heel interessant proces maar vaak ook erg frustrerend omdat ons brein vaak om een bevestiging vraagt op logisch niveau en ons niet altijd toestaat om volledig op ons gevoel te vertrouwen. Hierdoor kan het fijn zijn om deze bevestiging van buitenaf te krijgen.

Luisterkind kind volwassenen jongeren baby beperking miriam herweyer
Luisterkind kind volwassenen jongeren baby beperking miriam herweyer


In een Luisterkind asftemming ga ik in gesprek met een diepere laag van de persoon waar geen condicionering is, geen beperking, geen regels, geen schaamte, zelfs geen onwetendheid. Het is een kans voor de persoon zelf om zich via een andere weg te uiten en voor de ouder(s) of verzorger(s) is het een kans om de persoon beter te kunnen begrijpen en oplossingen te vinden waar ze anders in het duister tastten.

Een Luisterkind afstemming voor personen met een beperking kan alleen aangevraagd worden door de wettelijke vertegenwoordiger(s) of natuurlijk door de persoon zelf.